Lembaga Pendidikan

TK/KB Thomas Aquino

SDK Thomas Aquino

TK/KB Tegaljaya

SD Tegaljaya

SMP Tegaljaya

Perpustakaan Widya Wahana

Seminari Menegah Roh Kudus Tuka